Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Συμπληρωματική ημερήσια διάταξη Ολομέλειας (14-11-2015)

Συμπληρωματική ημερήσια διάταξη Ολομέλειας (14-11-2015)

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                    Αθήνα, 9.11.2015

                                                                  

Προς                                                

Τους κ.κ. Προέδρους

των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

 

                                            

         ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

                            (14.11.2015, ώρα 14.00)

                   – Ζητήματα δικαστικών αντιπροσώπων

Εισηγητής: Γεώργιος Μπαλιάκας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ