Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Σχετικά με τον πόρο υπέρ ΛΕΔΕ

Σχετικά με τον πόρο υπέρ ΛΕΔΕ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ: 210-8822076   Φαξ: 210-8822914  email: [email protected]

 

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2016

Αριθ. Πρωτ. 517

 

 

Προς όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους-Μέλη του ΛΕΔΕ

 

 

Σε συνέχεια των υπ’ αριθ.  2297/23-12-2015 και 181/22-01-2016 εγγράφων μας, το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. μετά την υπ’ αριθ. 276/2016 συνεδρίασή του, ως εκ περισσού, διευκρινίζει ότι:

 

(α) Η επιδότηση των συνδρομών μέσω της εισφοράς (πόρου) υπέρ του Λ.Ε.Δ.Ε. (ΚΥΑ 61247/2015) αφορά μόνο τους δικηγόρους-μέλη του και ειδικότερα τις συνδρομές από 01/09/2015 ότε και άρχισε η εφαρμογή της μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών και εντεύθεν.

 

(β) Οποιοδήποτε άλλο μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε. (αμ. υποθηκοφύλακες, υπάλληλοι Δικ. Συλλόγων κλπ) δεν δικαιούται της επιδότησης αυτής και  πρέπει να καταβάλλει εξ ιδίων ολόκληρη την εισφορά του στο Λ.Ε.Δ.Ε.

Επίσης το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του, τις δυσχέρειες και καθυστερήσεις που δημιουργούνται εξαιτίας της εφαρμογής για πρώτη φορά της προαναφερόμενης διαδικασίας επιδότησης, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία άτοκης απόδοσης της συνδρομής (περιόδου 01/09/2015-31/12/2015) και ορίζει ως τοιαύτη την 31 Μαρτίου 2016.

 

Συναφώς προς τα παραπάνω, παρακαλούνται όσοι εκ των Δικηγορικών Συλλόγων δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα, να φροντίσουν για την κατάθεση στον λογαριασμό του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Εθνική Τράπεζα του ποσού που αντιστοιχεί στην παρακρατηθείσα εισφορά-πόρο περιόδου 01/09/2015-31/12/2015 και την επ’ αυτού ενημέρωσή μας καθώς και για την αποστολή της αναλυτικής κατάστασης των μελών τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα που στείλαμε με το υπ’ αριθ.  181/22-1-2016 έγγραφό μας.

 

Η Διευθύντρια

Έλενα Πίτσιλλου