Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Απόφαση Ολομέλειας: Συνέχιση αποχής από 5 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016. Πλαίσιο χορήγησης αδειών

Απόφαση Ολομέλειας: Συνέχιση αποχής από 5 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016. Πλαίσιο χορήγησης αδειών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνεδρίασε στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 02.03.2016, επανεξέτασε το ζήτημα του Ασφαλιστικού αφού ενημερώθηκε για την πρόσφατη αναλογιστική μελέτη στο ΕΤΑΑ/ΤαΝ και αποφάσισε ομόφωνα:

  • Την παράταση της πανελλαδικής αποχής δικηγόρων έως και Τετάρτη 16.03.2016.
  • Συνεδρίαση Συντονιστικής Επιτροπής για επανεξέταση της κατάστασης την Τρίτη 15.03.2016.

ΙΣΧΥΕΙ το πλαίσιο χορήγησης αδειών που αποφάσισε η Ολομέλεια της 14.01.2016 δηλαδή:

  • Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης (18μηνο)
  • Παραγραφές – αποσβεστικές προθεσμίες (αστικά-ποινικά)
  • Αναστολές πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

Σημείωση:

  • Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα συντρέχει περίπτωση παραγραφής για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό.
  • Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.