Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Σάββατο 23/11/2019 – 10:00 π.μ – Επιστημονική ημερίδα για τις τροποποιήσεις στον ΠΚ και στον ΚΠΔ – Αμφιθέατρο κτηρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης (συνημ)

Σάββατο 23/11/2019 – 10:00 π.μ – Επιστημονική ημερίδα για τις τροποποιήσεις στον ΠΚ και στον ΚΠΔ – Αμφιθέατρο κτηρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης (συνημ)