Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρωτοδικείο Κοζάνης: Ορθή επανάληψη της με αριθμό 22/2021 Πράξης της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης ως προς τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΜΤΕι292/2018 υπόθεση, που προστίθεται στη δικάσιμο της 20.01.2022.

Πρωτοδικείο Κοζάνης: Ορθή επανάληψη της με αριθμό 22/2021 Πράξης της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης ως προς τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΜΤΕι292/2018 υπόθεση, που προστίθεται στη δικάσιμο της 20.01.2022.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ

ως προς τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου

ΜΤΕι292/2018  υπόθεση, που προστίθεται στη δικάσιμο της    20.01.2022.

                                    Κοζάνη, 05.04.2021

                                                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

      ΑΡΓΥΡΩ ΚΙΤΣΟΥ

 

Αριθμός   22/2021

ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  KOZANΗΣ

 

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που περιλαμβάνει τη διάταξη για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και προβλέπει τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των πολιτικών υποθέσεων που ματαιώθηκαν διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων:

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως δικάσιμο α) την  14-10-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. προκειμένου να συζητηθεί η  με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου: ΜΕ36/2021,

β) 20-1-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. προκειμένου να συζητηθούν οι με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου:

ΜΤΕι130/2018, ΜΤΕι205/2018, ΜΤΕι213/2018, ΜΤΕι220/2018, ΜΤΕι 221/2018, ΜΤΕι233/2018, ΜΤΕι236/2018, ΜΤΕΙ 272/2018 ΜΤΕι292/2018, ΜΤΕι 297/2018,ΜΤΕι298/2018, ΜΤΕι318/2018, ΜΤΕι321/2018,ΜΤΕι 322/2018, ΜΤΕι 152/2019 ΜΤΕι229/2019, ΜΤΕι 232/2019, ΜΤΕι 248/2019, ΜΤΕι 269/2019, ΜΤΕι 95/2020MTEι 235/2020,

γ) 27-1-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. προκειμένου να συζητηθούν οι με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου:

ΜΤΕι 9/2018 ΜΤΕι 39/2021, ΜΤΕι 328/2018 ΜΤΕι 7/2019, ΜΤΕι 327/2018,  ΜΤΕι 2/2019, ΜΤΕι 326/2018 ΜΤΕι 1/2019, ΜΤΕι 4/2019 ΜΤΕι 5/2019, ΜΤΕι 256/2019 ΜΤΕι 88/2020, ΜΤΕι 313/2018, ΜΤΕι 27/2019 ΜΤΕι 21/2020, ΜΤΕι 25/2020

δ) 10-2-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. προκειμένου να συζητηθούν οι με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου:

ΜΤΕι 236/2019, ΜΤΕι 283/2018, ΜΤΕι 10/2019, ΜΤΕι 82/2019, ΜΤΕι 170/2019, ΜΤΕι 187/2019, ΜΤΕι 189/2019, ΜΤΕι 219/2019, ΜΤΕι 57/2020, ΜΤΕι 83/2020, ΜΤΕι 86/2020, ΜΤΕι  90/2020, ΜΤΕι 91/2020,  ΜΤΕι 92/2020, ΜΤΕι 93/2020, ΜΤΕι 94/2020 ΜΤΕι 97/2020, ΜΤΕι 99/2020, ΜΤΕι 100/2020, ΜΤΕι 138/2020,

ε) 17-2-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. προκειμένου να συζητηθούν οι με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου:

ΤΜ 58/2019,  ΤΜ 100/2019,  ΜΤΕι 53/2020,  ΜΤΕι 23/2020, ΜΤΕι 233/2020, ΜΤΕι 57/2021, ΕιΔΧΠ 80/2019, ΕιΔΧΠ 4/2020, ΕιΔΧΠ 11/2020, ΕιΔΧΠ 35/2020, ΕιΔΧΠ 48/2020

υποθέσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε διαρκούσης της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας (11-3-2021 – 18-3-2021) εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊούCOVID – 19.

Κοζάνη,  22/03/2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΓΥΡΩ ΚΙΤΣΟΥ