Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση ολομέλειας στη Λαμία

Πρόσκληση ολομέλειας στη Λαμία

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 29.5.2015

Προς
τους κ.κ. Προέδρους
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

                         

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 5, 6 και 7 Ιουνίου 2015, στη Λαμία, με θέματα:

  1. Ενημέρωση
  2. Σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Εισηγητές: Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Αναστασία Γιογλή, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Νικόλαος Παπάκος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

  1. ΦΠΑ

Εισηγητής: Ευστάθιος Μπακάλης, δικηγόρος Αθηνών

  1. Ζητήματα ασφαλιστικού καθεστώτος δικηγόρων – Ασφαλιστικές εισφορές – Οικονομική κατάσταση ΤΑΝ – ΤΕΑΔ

Ενημέρωση από Δημήτρη Βερβεσό, Αναπληρωτή Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Νομικών ΕΤΑΑ

  1. Παρουσίαση αναλογιστικής μελέτης για ΤΕΑΔ από τους εκπροσώπους της εταιρείας PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS Βασίλη Μαργιό, Κωνσταντίνο Νικολάου και Βασίλη Μπέτση
  2. Οικονομικά Ολομέλειας – Ίδρυση αυτοτελούς λογιστηρίου
  3. Διακοπές των συνεδριάσεων των ποινικών δικαστηρίων

Εισηγητές: Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, Ευάγγελος Μουνδριανάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνης

  1. Τροποποιήσεις Κώδικα Δικηγόρων

Εισηγητές: Αναστασία Γιογλή, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Νικόλαος Παπάκος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ