Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων (14-11-2015)

Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων (14-11-2015)

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 5.11.2015

 

Προς

τους κ.κ. Προέδρους

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

             Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 14 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέματα:

  1. Ενημέρωση
  2. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ν. 4335/2015 ΦΕΚ Α’ 87/23.7.2015) 
  3. Ζητήματα ασφαλιστικού καθεστώτος δικηγόρων – Αυτόματη ανακλιμάκωση ασφαλιστικών εισφορών – Ταμεία: οικονομική κατάσταση 

Ενημέρωση από Δημήτρη Βερβεσό, Αναπληρωτή Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ

  1. Κώδικας Δικηγόρων – Αναγκαίες μεταβολές
  2. Ποινική δίωξη Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου, Σπυρίδωνα Καλογερία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ