Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση Τ.Α.Ν.

Ανακοίνωση Τ.Α.Ν.

  

 

 

ΑΘΗΝΑ, 02/11/2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                                                    

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ε.Τ.Α.Α. -ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι  στην ιστοσελίδα του Τομέα Ασφάλισης Νομικών www.tnomik.gr, στο «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ», αναρτώνται τα τεύχη του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων , τα οποία είναι μόνο για ενημέρωση-ανάγνωση και δεν είναι δυνατή η δικαστική χρήση  αυτών, ούτε επιφέρουν έννομες συνέπειες.

 

                               ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ