Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης – Παρασκευή 16/02/2017 – 11:00 π.μ.(συνημ)

Πρόσκληση για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης – Παρασκευή 16/02/2017 – 11:00 π.μ.(συνημ)