Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων (Ν. 4446/2016)

Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων (Ν. 4446/2016)

Κοζάνη, 19-01-2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν το διορισμό τους ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων (άρθρο 52, Ν. 4446/2016), να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2017, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο σχετικό κατάλογο που θα καταρτισθεί.

Για το Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ