Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ενισχύσεις ΛΕΔΕ Δεκέμβριος 2016

Ενισχύσεις ΛΕΔΕ Δεκέμβριος 2016

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: [email protected]                                

 

Αθήνα 10 Ιανουαρίου 2017

Αριθ. Πρωτ. 34

 

Προς

-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας

-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/12/201631/12/2016, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 181.080,00 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

 

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας8.080,00  ευρώσε 13 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού  6.400,00  ευρώσε 8 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης143.600,00 ευρώσε 14 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω Μ.Ο.Α.0,00 ευρώσε 0 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου23.000,00 ευρώσε 1 μέλος
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση0,00 ευρώσε 0 μέλη

 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

 

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ