Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε πίνακες αυτεπάγγελτων διορισμών, νομικής βοήθειας κ.λ.π.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε πίνακες αυτεπάγγελτων διορισμών, νομικής βοήθειας κ.λ.π.

Επισυνάπτουμε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε πίνακες διοριζόμενων δικηγόρων σε νομική βοήθεια (αστικές, εμπορικές και ποινικές υποθέσεις), για αυτεπάγγελτους διορισμούς (κακουργήματα – πλημμελήματα με απειλούμενη ποινή τουλάχιστον τριών ετών), για αρχαιρεσίες σωματείων και για ανάληψη υποθέσεων από το ΚΕΘΙ (υποθέσεις νομικής βοήθειας προς γυναίκες θύματα έμφυλης βίας).

Η συνημμένη αίτηση περιλαμβάνει όλους τους παραπάνω πίνακες, στην οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει την συμμετοχή του στους πίνακες, που επιθυμεί. Η αίτηση έχει την μορφή φόρμας, συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αποστέλλεται είτε ηλεκτρονικά (υπογεγραμμένη ψηφιακά ή χειρόγραφα) είτε να κατατίθεται στην Γραμματεία του Συλλόγου έως την 21/1/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.