Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς

Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς

Δημοσιεύθηκε η συνημμένη με αριθμό 32256/15-9-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία μας κοινοποιήθηκε, σχετικά με την επικύρωση εκτυπώσεων δημόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρονικών εγγράφων.