Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Κοζάνης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Κοζάνης.

Καλούνται οι συνάδελφοι να δηλώσουν την επιθυμία τους για την συμμετοχή τους στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Κοζάνης. Πρόκειται να συσταθούν πέντε (5) επιτροπές στις οποίες ορίζονται ως πρόεδροι δικηγόροι τουλάχιστον παρ’ Εφέταις.

Επισυνάπτεται το έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η σχετική υπουργική απόφαση, αίτηση προς τον Σύλλογο και υπεύθυνη δήλωση, που απαιτείται για την συμμετοχή.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 7η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη.