Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Δικαστικό Γραφείο Κοζάνης) για κενή αμειβόμενη θέση ασκούμενου Δικηγόρου (συνημ).

Ανακοίνωση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Δικαστικό Γραφείο Κοζάνης) για κενή αμειβόμενη θέση ασκούμενου Δικηγόρου (συνημ).