Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόκληση μελών Δ.Σ.Κ. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση – Παρασκευη 01/03/2019 – 11:00 – αίθουσα Εφετείου (συνημ)