Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την πρόσληψη τριών (3) Δικηγόρων (συνημ.)