Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη Π.Ε. Αρκαδίας για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων για τη Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Αρκαδίας (ένα συνημμένο έγγραφο).

Προκήρυξη Π.Ε. Αρκαδίας για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων για τη Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Αρκαδίας (ένα συνημμένο έγγραφο).