Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παράταση ισχύος αναστολής είσπραξης εισφορών υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (Μεγαρόσημα)

Παράταση ισχύος αναστολής είσπραξης εισφορών υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (Μεγαρόσημα)

Με την με αριθμό 44564/18-9-2020 παρατάθηκε η αναστολή εφαρμογής των διατάξεων για την υποχρεωτιή εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών μέχρι την 31/12/2020 (βλ. συν. ΦΕΚ).