Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη μίας θέσης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στον Δήμο Μήλου.

Προκήρυξη μίας θέσης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στον Δήμο Μήλου.