Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής

Επισυνάπτουμε έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εφαρμογή της Διμερούς Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την είσοδο και διαμονή για απασχόληση εποχικών εργαζομένων στον γεωργικό τομέα.