Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Πράσινο Ταμείο ΝΠΔΔ (δύο συνημμένα έγγραφα).

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Πράσινο Ταμείο ΝΠΔΔ (δύο συνημμένα έγγραφα).