Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-ΦΕΚ Γ 839 /31.3.2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-ΦΕΚ Γ 839 /31.3.2023

Κυρίες και Κύριοι Πρόεδροι,

Σας διαβιβάζουμε τη με αρ.πρωτ.9/24.3.2023 απόφαση της Συντονιστικής
Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
“Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2023”,πουΦΕΚ Γ 839_31.3.2023
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, τεύχος Γ 839/31.3.2023 για τις δικές σας περαιτέρω
ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ