Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Εκκαθάριση αποζημίωσης δικηγόρων νομικής βοήθειας – ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΆΡΘΡΟ 69 Ν 5016/2023)

Εκκαθάριση αποζημίωσης δικηγόρων νομικής βοήθειας – ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΆΡΘΡΟ 69 Ν 5016/2023)

Αγαπητές Συναδέλφισσες/Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε τον Οδηγό υλοποίησης της διαδικασίας εκκαθάρισης πληρωμής και δικαιολογητικών για την αποζημίωση δικηγόρων νομικής βοήθειας, που συνέταξε η Ολομέλεια.
Σημειώνουμε ότι η ψηφιακή υπογραφή είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού είναι εύκολη και γρήγορη και μπορεί να γίνει άμεσα εντός λίγων ωρών. Η ψηφιακή υπογραφή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και πέραν της παραπάνω διαδικασίας, γι’ αυτό παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι δεν έχουν προβεί στην έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού να ξεκινήσουν την διαδικασία μέσω του πόρταλ. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή παρακαλούμε να απευθύνεστε στον Αντιπρόεδρο, Αχιλλέα Καγιόγλου, 6947189279, ιδίως αν έχετε χάσει ή ξεχάσει τους κωδικούς ή αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα.
Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας για την καταβολή των οφειλόμενων αμοιβών νομικής βοήθειας λήγει στις 24 Απριλίου 2023.

Για το Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος

Αχιλλέας Καγιόγλου

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΆΡΘΡΟ 69 Ν 5016-2023)