Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΦΙΣΑ 14ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΧΟΡΗΓΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΦΙΣΑ 14ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΧΟΡΗΓΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ