Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αποφάσεις Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 18-5-2022

Αποφάσεις Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 18-5-2022

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 18-5-2022, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

  1. Σχέδιο νόμου «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών»

Η Ολομέλεια, αφού ενημερώθηκε για την συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, εμμένει στις πάγιες θέσεις της για τα ζητήματα της τροποποίησης του καθεστώτος προαγωγικής εξέλιξης των δικαστικών λειτουργών και της επιθεώρησης των Δικαστηρίων, που περιλαμβάνονται στον προς ψήφιση Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, αλλά και για την αναδιάταξη του δικαστικού χάρτη, στα πλαίσια του προγράμματος «Ελλάδα 2.0», όπου έχει εκφράσει ήδη την αντίθεσή της και ιδίως ως προς τα κάτωθι ζητήματα:

α) Την έκφραση γνώμης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, την επέκταση ή τον περιορισμό της περιφέρειάς τους ή τη μετατροπή τους σε δικαστήρια τηλεματικής και τη μεταβολή της έδρας τους.

Η Ολομέλεια κρίνει ότι απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας των οικείων Εφετείων, πολιτικών και διοικητικών, μετά από προηγούμενη διαβούλευση με τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους.

β) Τη λειτουργία Δικαστηρίων τηλεματικής και τη διενέργεια πολιτικών και ποινικών δικών με τηλεδιάσκεψη, κατά το μέρος που οδηγούν στην κατάργηση της προφορικής, δια ζώσης, διαδικασίας στο ακροατήριο, που είναι αναγκαία για την αναζήτηση της αλήθειας και της απόδοσης του δικαίου.

γ) Τη σύσταση ειδικών τμημάτων στα πολιτικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση, κατά την τακτική διαδικασία, των ενδίκων βοηθημάτων και των αντίστοιχων ενδίκων μέσων και αφορούν συγκεκριμένης φύσεως υποθέσεις, αποδυναμώνοντας τους περιφερειακούς δικαστικούς σχηματισμούς και σωρεύοντας δικαστική ύλη στα μεγάλα Δικαστήρια με κίνδυνο την περαιτέρω επιβράδυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Αφού έλαβε υπόψιν της τις θέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο από 10-5-2022 Δελτίο Τύπου https://bit.ly/3G3BRlY που έχει ήδη αναρτηθεί, αποφάσισε:

α. Την συνέχιση της προβολής των θέσεων του δικηγορικού σώματος με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

β. Την ενημέρωση των Βουλευτών, των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών και οικονομικών φορέων κάθε νόμου για τις δυσμενείς συνέπειες από τυχόν κατάργηση υφιστάμενων δικαστικών σχηματισμών.

γ. Την παράσταση των Προέδρων της Ολομέλειας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου.

δ. Να εξουσιοδοτήσει την Συντονιστική Επιτροπή να αποφασίσει μορφές κινητοποίησης μόλις το σχετικό σχέδιο νόμου κατατεθεί στη Βουλή

  1. Κατάργηση, άλλως, τροποποίηση του άρθρου 187 παρ. 6 ΠΚ

Η Ολομέλεια εμμένει στην από 2-4-2022 απόφασή της, για την κατάργηση, άλλως, τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 187 ΠΚ. Στα πλαίσια αυτά, αποφάσισε να εισηγηθεί στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας τη συνέχιση της στοχευμένης αποχής των μελών τους από ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ, πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, μέχρι και 15.6.2022. Εξαιρούνται παραγραφές και υποθέσεις, όπου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης.

  1. Κατάργηση μεγαρόσημων

Η Ολομέλεια, για μία ακόμα φορά, θέτει την πολιτεία ενώπιον των ευθυνών της για τον κίνδυνο έλλειψης των μεγαρόσημων λόγω της προωθούμενης διαδικασίας αποϋλοποίησής τους και την καλεί να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή του κινδύνου αυτού και μέχρι αυτό να επιτευχθεί να παραταθεί η έκδοση των μεγαρόσημων, σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς.

  1. Η Ολομέλεια εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη της για τον αδόκητο θάνατο του μέλους της, Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας Φώτη Καραβασίλη. Η απώλειά του δυσαναπλήρωτη. Η σκέψη όλων μας στους οικείους του. Η Ολομέλεια προ πάσης εργασίας τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του και επιβεβαίωσε την από 9-5-2022 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για καταβολή χρηματικού ποσού υπέρ κοινωφελούς ιδρύματος που θα υποδείξει ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας.