Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρόγραμμα Εξετάσεων Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων 2016

Πρόγραμμα Εξετάσεων Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων 2016

Υπ. Δικαιοσύνης: Πρόγραμμα Εξετάσεων Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε ότι η Κεντρική Επιτροπή διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων έτους 2016 με απόφαση της, στην από 20-4-2016 συνεδρίασή της, κατήρτισε το πρόγραμμα του διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων ως εξής:

-28 Μαΐου 2016 , ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00: Αστικό Δίκαιο
-28 Μαΐου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00: Κώδικας Συμβολαιογράφων
-29 Μαΐου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00: Πολιτική Δικονομία
-29 Μαΐου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00: Ειδικοί Νόμοι της Οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και το σκοπό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για τη διαδικασία κτηματογράφησης, για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το Ν. 2664/1998) και για τις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα και για τις συμβάσεις παροχής ασφάλειας (Ν.2884/2000).

-4 Ιουνίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00: Εμπορικό Δίκαιο
-4 Ιουνίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00: Αγγλικά
-5 Ιουνίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00: Γερμανικά
-5 Ιουνίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:30: Γαλλικά

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει ανακοίνωση ως προς τους χώρους διεξαγωγής του διαγωνισμού.