Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Αμυνταίου περί αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου (συνημ).

Πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Αμυνταίου περί αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου (συνημ).