Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη Προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 21/2021 για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαϊου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Μαϊου 2021 και ώρα 6:00 (ένα συνημμένο έγγραφο).

Πράξη Προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 21/2021 για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαϊου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Μαϊου 2021 και ώρα 6:00 (ένα συνημμένο έγγραφο).