Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων ειδικής διαδικασίας – ανακοπών του Ειρηνοδικείου Κοζάνης που ματαιώθηκαν λόγω COVID 19 (συνημ).