Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (18/12)

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (18/12)

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε (18.12.2020) υπό την προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η παράταση της υγειονομικής κρίσης, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, επιτείνει τις ήδη δυσμενείς συνέπειές της στους δικηγόρους  και καθιστά απόλυτα επιβεβλημένη την άμεση και ουσιαστική οικονομική στήριξή τους από την Πολιτεία.

2. Το δικηγορικό σώμα αποδοκιμάζει έντονα  την πλήρη απαξίωση και αδιαφορία της Κυβέρνησης σε βάρος των δικηγόρων, που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Η Κυβέρνηση οφείλει να επιδείξει  έμπρακτα τη στήριξή της στους δικηγόρους και να υλοποιήσει άμεσα τις εξαγγελίες της. Δεν συγχωρείται πλέον καμία αδράνεια, δεν χωρούν παλινωδίες. Οι αντοχές του κλάδου έχουν εξαντληθεί.
Για τους δικηγόρους είναι θέμα πρωτίστως αξιοπρέπειας.

3.  Η Ολομέλεια διεκδικεί άμεσα και κατά προτεραιότητα:

Α) Την επέκταση των δικαστικών λειτουργιών από 7/1/2021, που ακόμη και υπό τις παρούσες υγειονομικές συνθήκες μπορούν να διεξαχθούν (έκδοση διαταγών πληρωμής, επέκταση ορίων ποινικής παραγραφής, δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας πρώτου και δεύτερου βαθμού χωρίς μάρτυρες, διοικητικές δίκες με δήλωση χωρίς απαιτούμενη προηγούμενη συναίνεση των διαδίκων, δίκες ασφαλιστικών μέτρων κλπ).

Β) Την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για το μήνα Δεκέμβριο 2020, στο ύψος που έχουν λάβει πληττόμενοι κλάδοι, προς μερική αποκατάσταση της απώλειας εισοδήματος που έχει επιφέρει τόσο η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων όσο και η γενικότερη δυσμενής οικονομική και κοινωνική συγκυρία.  Ιδιαίτερη δε μέριμνα πρέπει να υπάρξει για τους δικηγόρους των περιοχών εκείνων, όπου ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων πριν την 6η Νοεμβρίου 2020.

Γ) Την άμεση καταβολή  του χορηγήματος από τον ειδικό λογαριασμό ΟΑΕΔ του ν.  3986/2011 σε όλους τους δικαιούχους δικηγόρους, ύψους  400 ευρώ.

Δ) Την οικονομική ενίσχυση των δικηγόρων, μέσω του 5ου και του 6ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με βάση τη μείωση του εισοδήματος  κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και  χωρίς κανένα συμψηφισμό με το  ποσό που έλαβαν οι δικαιούχοι κατά τον 4ο κύκλο αυτής. Στις περιφερειακές ενότητες, που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αυξημένου κινδύνου, δεν θα πρέπει να ισχύει η μείωση του εισοδήματος κατά 20%, όπως ισχύει και για τις περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία.

Ε) Την αναστολή των τρεχουσών ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.

ΣΤ) Την καταβολή των πιστωτικών υπολοίπων ασφαλιστικών εισφορών 2019, εντός της επόμενης εβδομάδας.

Ζ) Την ουσιαστική  λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων και υποθηκοφυλακείων, τα οποία σήμερα υπολειτουργούν και την εξειδίκευση του πλαισίου λειτουργίας τους ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος ανασφάλειας δικαίου και απώλειας δικαιωμάτων για τις εγγραπτέες πράξεις.

H) Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ, των εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη), λόγω των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στην λειτουργία της πλατφόρμας με αποτέλεσμα να έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα  περιορισμένος αριθμός αιτήσεων σε σχέση με τις εκκρεμείς.

Θ) Την επαναρτίωση του ειδικού λογαριασμού ΟΑΕΔ με τα κεφάλαια που έχουν καταβληθεί υπέρ αυτού και δεν έχουν αποδοθεί από τον ΕΦΚΑ.

Ι) Την ένταξη των δικηγόρων σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ενόψει και των αναγκών που ανακύπτουν από την επιβαλλόμενη επέκταση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Κατά τα λοιπά, το διεκδικητικό πλαίσιο, όπως έχει καθοριστεί με προηγούμενες αποφάσεις της Ολομέλειας, παραμένει ως έχει.

4. Είναι προφανές ότι ιδίως στην πρωτόγνωρη συγκυρία που βιώνουμε καθίσταται αδήριτη η ανάγκη σεβασμού και αναγνώρισης  του θεσμικού ρόλου του δικηγόρου και διευκόλυνσης του έργου του. Όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι οφείλουν να εκτελούν με συνέπεια τα καθήκοντά τους και να αποφεύγουν απαξιωτικές συμπεριφορές σε βάρος των δικηγόρων και των ελλήνων πολιτών που αυτοί εκπροσωπούν, οι οποίες  δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές στο βαθμό που βρίσκονται εκτός της κείμενης νομιμότητας και του Κώδικα Δικηγόρων.

5. Η Ολομέλεια στα πλαίσια  υλοποίησης των διεκδικήσεών της, πλέον των δράσεων που έχει αποφασίσει στην προηγούμενη συνεδρίασή της, στις 8/12/2020, αποφάσισε και τις κάτωθι δράσεις:

– Εξουσιοδότησε την Συντονιστική Επιτροπή να  επεξεργαστεί κείμενο προσφυγής στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άρνηση της Κυβέρνησης να επεκτείνει το όριο  εξαίρεσης από το καθεστώς ΦΠΑ από τις 10.000 ευρώ στις 25.000 ευρώ

– Τη δημοσίευση του ψηφίσματος την Κυριακή 20.12.2020 στην εφημερίδα Real News και νέα δημοσίευσή του σε άλλες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας τις Κυριακές 27.12.2020 και 3/1/2021.

– Την άμεση προβολή του ψηφίσματος με χορηγούμενη καταχώριση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δημιουργία και προβολή σχετικού ραδιοφωνικού μηνύματος.

Τέλος, η Ολομέλεια εξουσιοδότησε την Συντονιστική Επιτροπή να αποφασίσει την κλιμάκωση των αντιδράσεών της ανάλογα με τις εξελίξεις.