Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξη αναστολής εργασιών Ειρηνοδικείου Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00΄ (συνημ).

Πράξη αναστολής εργασιών Ειρηνοδικείου Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00΄ (συνημ).