Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Η με αριθμό 109/2020 πράξη ορισμού δικασίμου της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης για τον αυτεπάγγελτο ορισμό δικασίμου ασφαλιστικών μέτρων στο Πρωτοδικείο Κοζάνης την Τετάρτη 16/12/2020 (συνημ).

Η με αριθμό 109/2020 πράξη ορισμού δικασίμου της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης για τον αυτεπάγγελτο ορισμό δικασίμου ασφαλιστικών μέτρων στο Πρωτοδικείο Κοζάνης την Τετάρτη 16/12/2020 (συνημ).