Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πράξεις της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης με αριθμό 50/2020 και 51/2020 – Επαναπροσδιορισμός ματαιωθεισών υποθέσεων (δύο συνημμένα έγγραφα).

Πράξεις της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης με αριθμό 50/2020 και 51/2020 – Επαναπροσδιορισμός ματαιωθεισών υποθέσεων (δύο συνημμένα έγγραφα).