Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Δικάσιμοι Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης: 10/9/20, 8/10/20, 15/10/20, 22/10/20, 12/11/20, 26/11/20, 10/12/20, 14/1/21, 21/1/21, 18/2/21, 25/2/21, 18/3/21, 15/4/21, 22/4/21, 20/5/21, 27/5/21 (τέσσερα συνημμένα έγγραφα).

Δικάσιμοι Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης: 10/9/20, 8/10/20, 15/10/20, 22/10/20, 12/11/20, 26/11/20, 10/12/20, 14/1/21, 21/1/21, 18/2/21, 25/2/21, 18/3/21, 15/4/21, 22/4/21, 20/5/21, 27/5/21 (τέσσερα συνημμένα έγγραφα).