Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ποινικό Τμημα Πρωτοδικείου Κοζάνης: Ανακοίνωση σχετική με τα μέτρα προφύλαξης από τον κορωνοϊό

Ποινικό Τμημα Πρωτοδικείου Κοζάνης: Ανακοίνωση σχετική με τα μέτρα προφύλαξης από τον κορωνοϊό

                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Για την αποφυγή προσέλευσης και συνωστισμού στο χώρο των Δικαστηρίων, για τη διευκόλυνση των εργασιών και για την προστασία της υγείας όλων μας προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, το Ποινικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Κοζάνης αποφάσισε να χορηγεί  αντίγραφα ποινικών αποφάσεων, αποσπάσματα, βεβαιώσεις καθαρογραφής, βεβαιώσεις μη άσκησης ενδίκων μέσων   κ.λ.π. για τις οποίες έχετε νόμιμο  δικαίωμα  χορήγησής τους,  μέσω mail ή τηλεφωνικά.

E mail:  [email protected]

 

Για την ενημέρωσή σας δε για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με το ποινικό τμήμα, απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο 24610-40001

                                    ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ