Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παράταση των προθεσμιών άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής 63 Ν. 4174/2013 (συνημ).

Παράταση των προθεσμιών άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής 63 Ν. 4174/2013 (συνημ).