Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παράταση προθεσμιών Κτηματολογίου