Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νέα ΚΥΑ για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έως και Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 (συνημ).

Νέα ΚΥΑ για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έως και Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 (συνημ).