Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης του Ν.4321/15

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης του Ν.4321/15

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4321/15 έως 2/6/2015 για ληξιπρόθεσμες έως 1/4/2015 οφειλές με προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών εισφορών από 1/4/2015 και εφεξής.

Επιπροσθέτως προβλέπεται η καθυστέρηση πέραν του ενός μηνός, τριών δόσεων της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης. Οι πέρα της μιας δόσης καθυστερούμενες δόσεις της ρύθμισης προσαυξάνονται με επιπλέον επιτόκιο 0,25% μηνιαίως.

ΑΘΗΝΑ, 29/4/2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ