Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση αποφάσεων της τακτικής γενικής συνέλευσης του ΛΕΔΕ της 9-5-2015