Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006. Νέα καταληκτική ημερομηνία η 31η/12/2021 (συνημ).

Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006. Νέα καταληκτική ημερομηνία η 31η/12/2021 (συνημ).

Επισυνάπτουμε τη με αρ. πρωτ. Οικ. ΝΔ 4597/2047866/30-12-2020 Εγκύκλιο του Ελληνικού Κτηματολογίου που αφορά την προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης) μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4759/2020 (Α’ 245, άρθρο 134 παρ. 4), για την ενημέρωσή σας.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.