Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Έγγραφο της κ. Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης ως προς τη δικάσιμο του Μ.Ο.Δ. της 11ης Ιανουαρίου 2021 (συνημ).