Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας – Διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση – παρέμβαση για την τροποποίηση του Κ.Πολ.Δ 9/9/2021 (συνημ.)