Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Οι θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ως προς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ (δύο συνημμένα έγγραφα).

Οι θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ως προς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ (δύο συνημμένα έγγραφα).