Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αύξηση του αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (συνημ.)

Αύξηση του αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (συνημ.)