Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των Δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 07/11/2020 έως και 30/11/2020 – Ειδικές ρυθμίσεις για Π.Ε. Κοζάνης (συνημ).

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των Δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 07/11/2020 έως και 30/11/2020 – Ειδικές ρυθμίσεις για Π.Ε. Κοζάνης (συνημ).

Εφιστούμε  την προσοχή των συναδέλφων ως προς την τελευταία παράγραφο της περίπτωσης 5 (αναστολή ειδικά για Π.Ε. Κοζάνης κλπ.) του πεδίου δραστηριότητας 4 (Δικαστήρια κλπ.) του άρθρου 1 της εν λόγω ΚΥΑ.