Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση Ολομέλειας και οδηγίες εφαρμογής της νέας ΚΥΑ για την λειτουργία των Δικαστηρίων (δύο συνημμένα έγγραφα).

Ανακοίνωση Ολομέλειας και οδηγίες εφαρμογής της νέας ΚΥΑ για την λειτουργία των Δικαστηρίων (δύο συνημμένα έγγραφα).