Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα από 19/04/2021 έως 26/04/2021{06:00} (συνημ).

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα από 19/04/2021 έως 26/04/2021{06:00} (συνημ).

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 1558/17.4.2021 η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 24489 ΚΥΑ “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας” για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

Η νέα ΚΥΑ δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/9.4.2021 ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι η νέα ΚΥΑ ισχύει από την προσεχή Δευτέρα 19.4.2021.