Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Eιρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 142/2021 περί επαναπροσδιορισμού υποθέσεων ειδικής διαδικασίας και μικροδιαφορών, που ματαιώθηκαν κατά τη δικάσιμο της 9ης Απριλίου 2021 (ένα συνημμένο έγγραφο).

Eιρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 142/2021 περί επαναπροσδιορισμού υποθέσεων ειδικής διαδικασίας και μικροδιαφορών, που ματαιώθηκαν κατά τη δικάσιμο της 9ης Απριλίου 2021 (ένα συνημμένο έγγραφο).